Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvőr
----------

144. évfolyam 4. szám

ISSN 1585-4515

2020. október–december

----------

TARTALOMJEGYZÉK

 

A nyelvtudomány műhelyéből

Honti László: A magyar nyelv 1. személyeket jelölő morfémái

Gósy Mária: Szóidőtartamok ismétlésben és spontán beszédben gyermekeknél

H. Varga Márta: Igemód és mondatmód. A felszólító mód és a kötőmód („a mellékmondati felszólító mód”) összefüggései a magyarban

Bácsi Enikő: Variációk a kérésre 17–18. századi levelekben

Kovács Balázs: A magyar perifrasztikus igeneves szerkezetek spirálelmélete

Nyelv és stílus

Büky László: Egy Karinthy-karcolat alluzív fölépítése: A szürkék hegedőse

Kisebb közlemények

Balázs Géza: Áll, mint Katiban a gyerek. Egy koholmány leleplezése

Szemle

Pomozi Péter (szerk.): Palóc olvasókönyv. Nyelvi és irodalmi kalandozások. A Magyarságkutató Intézet Kiadványai 10. (Ismerteti: Ferenczi Gábor)

Fóris Ágota – Bölcskei Andrea (szerk.): Dokumentáció, tartalomfejlesztés és szakírás (Ismerteti: Somogyi Zoltán)

A Nyelvőr hírei

Vig István: Nyomárkay István (1937–2020)

Anyanyelvápolók Szövetsége   Magyar Tudományos Akadémia
Nemzeti Kulturális Alap
Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza