Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvőr
----------

144. évfolyam 3. szám

ISSN 1585-4515

2020. július–szeptember

----------

TARTALOMJEGYZÉK

 

A nyelvtudomány műhelyéből

Szili Katalin: Akcióminőség vagy lexikai aspektus? I. (Problémafelvetések a magyar akcióminőségek kapcsán)

Kuna Ágnes: Változás az orvos-beteg kommunikációban. Változó szemlélet, módszer és gyakorlat

Csárdás László Bence: Szavak gyakoriságának szubjektív megítélése gyermekkorban

Ludányi Zsófia: Nyelvi menedzselés és nyelvi tanácsadás. Helyzetkép, lehetőségek, feladatok

Nyelv és iskola

Jánk István: Aki nyelvjárásban beszél, nem szereti a nyelvtant? Nyelvi attitűdök magyart tanító pedagógusoknál

Kisebb közlemények

Balázs Géza: Nagyszalonta nyelvművelője: Dánielisz Endre

Szó- és szólásmagyarázatok

Rácz János: A jászkeszeg és a ragadozó őn neveinek történeti-etimológiai vizsgálata

Szemle

Nyitott tenyér, a lelkek összekapcsolódása: a retorika birodalma. Chaïm Perelman: A retorika birodalma. Retorika és érvelés (Ismerteti: Balázs Géza)

A Nyelvőr hírei

Bozsik Gabriella – Ludányi Zsófia: Beszámoló a Nagy J. Béla helyesírási verseny 2019. évi Kárpát-medencei döntőjéről

Anyanyelvápolók Szövetsége   Magyar Tudományos Akadémia
Nemzeti Kulturális Alap
Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza