Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvőr
----------

144. évfolyam 2. szám

ISSN 1585-4515

2020. április–június

----------

TARTALOMJEGYZÉK

 

Kazinczy és kora

Tolcsvai Nagy Gábor: Kazinczy kétszáz éve

Pethő József: Metaforizáció és nyelvszemlélet a nyelvújítás diszkurzusában

Szilágyi Márton: Nyelvek és nyelvi rétegek Kazinczy Ferenc Fogságom naplója című művében

Tolcsvai Nagy Gábor: Az én szubjektivizációs megkonstruálása a Pályám emlékezete szövegében

Tamás Ildikó: A nemzeti nyelv problematikájáról nyelvtörténeti, népköltészeti és fordításelméleti kontextusban

Kulin Ferenc: Kazinczy és a magyar beszéd

Nép és nyelv

Balázs Géza: A Bihari gyermekmondókák vallatása

A nyelvtudomány műhelyéből

Lőrincz Gábor – Lőrincz Julianna: A nyelvi variativitás elméleti kérdései

Keszler Borbála: Miskóltzy Ferentz orvosi szavai

Szemle

Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Szimbolizáció és szemiotika – A jelteremtő ember (Ismerteti: Kolumbán Adrienn)

Hírek

Anyanyelvápolók Szövetsége   Magyar Tudományos Akadémia
Nemzeti Kulturális Alap
Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza