Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza
Magyar Nyelvőr
----------

125. évfolyam 4. szám

ISSN 1585-4515

2001. október–december

----------

TARTALOMJEGYZÉK

Nyelvművelés

Bańczerowski Janusz: A föld nyelvi képe a magyar nyelvben

Laczkó Krisztina: Az alany és az állítmány viszonyáról: hozzárendelés vagy alárendelés?

Nép és nyelv

Rácz János: Kutya van a kertben…

Nyelv és iskola

Balogh Judit: A kereszteződő szófajúságról

Nyelv és stílus

Kocsány Piroska: Párhuzamos műfordítás: a stilisztika kivételes lehetősége

Szathmári István: Kossuth nyelve és stílusa kilenc 1845–1846-os hivatalos levele alapján

Pethő József: Szemantikai ismétlések a Szindbád útja a halálnál című Krúdy-novellában

A nyelvtudomány műhelyéből

Gósy Mária: A testalkat és az életkor becslése a beszéd alapján

Szó- és szólásmagyarázatok

A. Molnár Ferenc: Balassi-magyarázatok

Kisebb közlemények

Fercsik Erzsébet: Az idegen márkanevek egy típusának magyar toldalékolása

Zsigri Gyula: Hangtani és alaktani kötöttségű folyamatok

Szemle

Szabó József: Koppány menti tájszótár (Ismerteti: Bokor József)

Szathmári István: A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Ismerteti: Szikszainé Nagy Irma)

Békési Imre: Osztatlan filológia (Ismerteti: Szabó Zoltán)

Balázs Géza: Lehetséges nyelvi szabványok (Ismerteti: Zimányi Árpád)

Kiss Jenő (szerk.): Magyar dialektológia (Ismerteti: Guttmann Miklós)

Lengyel Zsolt: Az írás. Kezdet – folyamat – végpont (Ismerteti: Kassai Ilona)

Abstracts in English

Következő szám
Előző szám
Archívum
Nyitólap
Keresés
Vissza