Nyitólap
Keresés
Vissza

Magyar Nyelvőr
----------

A Magyar Tudományos Akadémia
Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának folyóirata

Szerkesztették: Szarvas Gábor (1872–1895),
Simonyi Zsigmond (1896–1919), Balassa József (1920–1940),
Beke Ödön (1946–1953), Lőrincze Lajos (1954–1993)

Felelős szerkesztő: Keszler Borbála

Szerkesztőbizottság: Balázs Géza, Gósy Mária,
Grétsy László, Heltainé Nagy Erzsébet, A. Jászó Anna, Laczkó Krisztina,
Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor

Nemzetközi tanácsadó testület:
Jastrzębska, Jolanta (Groningen), Péntek János (Kolozsvár),
Szentesi-Žagar, Orsolya (Zágráb), Žigo, Pavol (Pozsony)

A szerkesztőség címe:
ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék
Budapest VIII., Múzeum krt. 4/A 1088
nyelvor@c3.hu; keszler.b@t-online.hu; kriszta.laczko1967@gmail.com

Kiadja a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága.
A kiadásért felel a társaság elnöke.
Budapest VII., Rákóczi út 38. I/2. 1072
http://mnyknt.hu/anyanyelvi@mnyknt.hu

Tördelés: Fancsek Krisztina

Nyomtatott változat: ISSN 0025-0236
Webváltozat: ISSN 1585-4515